Akademie mediální výchovy – pro 3. ročníky

Akademie mediální výchovy – jedná se o projekt, který systematicky a komplexně pokrývá výuku mediální výchovy, informační gramotnosti a kritického myšlení

O co se jedná? Během deseti setkání se studenty zaměříme na rozvoj kritického myšlení, schopnost korektně argumentovat i vcítit se do pohledu druhé osoby. Součástí akademie jsou debatní a diskuzní aktivity a zejména interaktivní workshopy s aktivitami na témata týkající se mediální výchovy a informační gramotnosti. Konkrétně se tedy s žáky zaměříme například na práci s informacemi a zdroji, média a jejich fungování, chování a bezpečnost v prostředí sociálních sítí, mentální zkratky, argumentační fauly či umělou inteligenci.