2. kolo přijímacího řízení – dálkové studium

  1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku dálkového studia pro školní rok 2020/21

 

Z důvodu nenaplnění plánovaného počtu žáků do 1. ročníku v 1. kole přijímacího řízení, vyhlašuji pro 3leté nástavbové studium v  dálkové formě vzdělávání – obor Bezpečnostní služby (kód 68-42-L/51) 2. kolo přijímacího řízení.

  • Termín podání přihlášek: do 31. 8. 2020

Přihlášky uchazeče –  budou doručeny v písemné podobě.

 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku dálkového studia

pro školní rok 2020/22

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání stanovila kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku nástavbového studia v 3leté dálkové formě vzdělávání – obor Bezpečnostní služby (kód 68-42-L/51) pro školní rok 2020/2021 takto:

  1. Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem v délce tří let (doloženo výučním listem a vysvědčením z 3. ročníku SOU)

 

V Prostějově dne 16. 6. 2020

 

Mgr. Anna Zedníková

                                                                                   ředitelka TRIVIS – SŠV Prostějov, s.r.o.