Kontakt

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o.

  • Havlíčkova 2920/24
  • Prostějov 796 01
  • IČ: 276 78 296
  • IZO: 150 003 595

Sekretariát

jméno e-mail telefon
Lukáš Bejó prostejov@trivis.cz +420 582 336 649

Vedení školy

jméno e-mail mobil
Ředitel Mgr. Anna Zedníková zednikova@trivis.cz 724 915 210
zástupce ředitele školy Mgr. Hana Malíšková h.maliskova@trivis.cz

Číslo účtu pro platbu školného:  202 183 466 / 0300

(variabilní symbol je číslo smlouvy o poskytnutí středního vzdělávání)

Učitelský sbor

TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDNICTVÍ E-MAILOVÁ ADRESA ZKRATKA
Mgr. Zedníková Anna

ředitelka školy

 

zednikova@trivis.cz

 

ZA
Bejó Lukáš kancelář školy prostejov@trivis.cz
Mgr. Malíšková Hana zástupce ředitele

h.maliskova@trivis.cz

 

MH
Mgr. Dopita Lukáš

3. B

správce ICT

l.dopita@trivis.cz

 

DL
Mgr. Novotná Blanka

1. A

knihovna

b.novotna@trivis.cz

 

NB
Ing. Koláček Petr, Mgr. 1. B

p.kolacek@trivis.cz

 

KP
Ing. Zapletalová Alice, Ph.D.

 

alice.hruba@hzsol.cz

 

HA
Mgr. Zatloukalová Marta

4.A

výchovná poradkyně

m.zatloukalova@trivis.cz

 

ZT
JUDr. Reková Zdeňka

 

rekova@pv.cz

 

RZ
JUDr. Riedinger Zdeněk

3.AD

 

z.riedinger@trivis.cz

 

RI
Mgr. et Bc. Jan Kuchař

1. AD

 

j.kuchar@trivis.cz

 

KJ
Mgr. Mlčochová Karolína 4.B

 k.mlcochova@trivis.cz

 

MK
Mgr. Klára Smékalová 2. B

k.smekalova@trivis.cz

 

SK
Ing. Jestrebský Ondrej jestr@centrum.cz JO
Ing. Tuček Pavel

 

pavel.tucek@hzsol.cz

 

TP
Mgr. Crlíková Michaela 3.A

m.crlikova@trivis.cz

 

CM
Mgr. Petr Jusko 2.A

p.jusko@trivis.cz

 

JP
Mgr. Pokorný Zdeněk, Bc. 2.AD

z.pokorny@trivis.cz

 

PZ
Mgr. Navrátilová Kamila k.navratilova@trivis.cz NK
Ing. Šňupárková Kateřina katerinasindlerova@seznam.cz SN

 

GDPRpoverenec@trivis.cz