Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020 studijního oboru BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

4 leté denní studium (kód 68 – 42 – M /01) :
1.kolo přijímacího řízení : bude upřesněno MŠMT

1. termín:

2. termín:


Termín podání přihlášek:  1. 3. 2019


Školné:

pro denní studium činí 1840,- Kč měsíčně (18400,- Kč ročně)


Přijímací řízení :

4letá denní forma vzdělávání:

  • uchazeči o studium konají v rámci přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku dle platné legislativy – písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky