Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020 studijního oboru BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

4 leté denní studium (kód 68 – 42 – M /01) :
1.kolo přijímacího řízení :

1. termín: 12. 4. 2019

2. termín: 15. 4. 2019


Termín podání přihlášek:  1. 3. 2019


Školné:

pro denní studium činí 1840,- Kč měsíčně (18400,- Kč ročně)


Přijímací řízení :

4letá denní forma vzdělávání: