Učební plán

Učební plán najdete v přiloženém souboru

Kód a název oboru vzdělávání:          68-42-L/51 Bezpečnostní služby

Název školního vzdělávacího programu:        Veřejnoprávní ochrana

Délka a forma vzdělávání:                    tříleté nástavbové studium

 

 

Maturitní zkouška:

Společná část maturitní zkoušky (didaktický test)

Profilová část maturitní zkoušky

český jazyk a literatura český jazyk a literatura, cizí jazyk, právo
cizí jazyk/matematika integrovaný záchranný systém
praktická zkouška z odborných předmětů ve formě písemné práce

Profilová část maturitní zkoušky – volitelné (nepovinné) předměty

                                                           bezpečnostní činnost
                                                           kriminalistika
                                                           sebeobrana