Maturity

Oficiální webové stránky nové maturitní zkoušky

Opatření obecné povahy vydané MŠMT dne 29.1.2021 – odstavec X.
X.
V jarním zkušebním období 2021 žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žák čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře a žák posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a ten, kdo konal řádný termín maturitní zkoušky podle zákona č. 135/2020 Sb., koná v profilové části maturitní zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí; hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky. To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky uvedených žáků. Ustanovení § 79 odst. 5 školského zákona se nepoužije
Písemné práce v jarním zkušebním období 2021 nekonají prvomaturanti z roku 2021 a ti, kteří konali řádný termín  na jaře 2020. Ostatní studenti hlásící se opravným nebo náhradním termínům písemné práce konají.