Úřad práce

2013 - 2014

Středa 5. 2. 2014 - beseda na Úřadu práce v Prostějově pro žáky čtvrtých ročníků.

Cíl akce:  Poskytnout žákům čtvrtých ročníků přehled informací a kontaktů užitečných při hledání zaměstnání a pomaturitního studia, poradit se sestavováním CV a motivačních dopisů, obeznámit s průběhem přijímacích pohovorů a další poradenskou činností poskytovanou ÚP.

Obecné informace byly doplněny konkrétními údaji vztahujícími se na specifika zaměření školy a úspěšnost absolventů loňského maturitního ročníku Trivis PV. Žáci dostali důležité informace, kontakty a vzory v tištěné podobě. Po přednášce byl poskytnut prostor na dotazy, které byly zodpovězeny. 

Mgr. Blanka Novotná, Bc. Karolína Sigmundová

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Havlíčkova 2920/24
796 01,Prostějov 

IČ  :27678296
IZO:150003595

tel/fax:582336649

 
  


Prostějov

Prostějov

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

Havlíčkova 2920/24,
796 01 Prostějov