Rozpis konzultací dálkového studia pro šk. r. 2019/20

2019-20 PŘEDBĚŽNÝ ROZPIS KONZULTACÍ DÁLKOVÉHO STUDIA

– podrobný rozvrh bude uveřejněn koncem srpna