Pro rodiče

Informace o rozvrhu, absenci, plánu akcí a známkování žáků naleznete v odkazu Bakaláři, přihlašovací údaje obdržíte v kanceláři školy

Organizace školního roku

 • dny otevřených dveří:  úterý – 12. prosince 2017, středa 10. ledna 2018 (vždy od 12:00 - 17:00 hod)
 • termíny třídních schůzek - středa 8. listopadu 2017, středa - 4. dubna 2018 (od 16:00 hod)
 • podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a páte 27. října 2017
 • vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2017 a končí v úterý 2. ledna 2018, vyučování začne ve středu 3. ledna 2018
 • první pololetí končí ve středu 31. ledna 2018
 • jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018
 • jarní prázdniny: 12. března - 18. března 2018
 • velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018
 • Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky dle jednotného zkušebního schématu proběhnou od 2. 5. - 10. 5. 2018 (dle JZS)
 • Písemná práce z českého jazyka a literatury: 11. dubna 2018
 • Termíny ústních zkoušek profilové a společné části maturitní zkoušky od 16. 5. - 10. 6. 2018 (dle harmonogramu)
 • Písemná praktická maturitní zkouška 4. A, 4. B, 3. AD - 3. dubna 2018
 • Maturitní ples 4. A, 4. B: 16. února 2018
 • ukončení druhého pololetí v pátek 29. června 2018

Školné

 • pro denní studium činí 17 500,- Kč ročně (8750,- Kč za pololetí, pro žáky nastupující ve školním roce 2018/19 činí 18 400,- Kč ročně (9200,- Kč za pololetí, 1 840,- Kč měsíčně)
 • pro dálkové studium činí 12 500,- Kč ročně (6250,- Kč za pololetí)

Bankovní spojení pro platbu školného - 202 183 466/0300 - variabilní symbol je číslo vaší smlouvy

pro 4letou denní formu vzdělávání – 1840,- Kč za měsíc (18.400,- Kč ročně)

Prospěchové stipendium

 • od školního roku 2014/15  škola poskytuje prospěchové stipendium pro žáky s průměrem do 1,5 (prospěl s vyznamenáním)
 • výše je stanovena na 2 000,- Kč za školní rok

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Havlíčkova 2920/24
796 01,Prostějov 

IČ  :27678296
IZO:150003595

tel/fax:582336649

 
  


Prostějov

Prostějov

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

Havlíčkova 2920/24,
796 01 Prostějov