Příjímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019 studijního oboru Bezpečnostní služby

3 leté dálkové nástavbové studium (kód 68 – 42 – L/51) :

Termín podání přihlášek:  1. 3. 2018

Přijímací řízení:

1.kolo přijímacího řízení : (termíny budou upřesněny vyhláškou MŠMT)

1. termín: 12. dubna 2018

2. termín: 16. dubna 2018

  • uchazeči o studium konají v rámci přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku dle platné legislativy - písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky
  • podmínkou k přijetí je ukončené střední vzdělání s výučním listem.

Školné:

pro dálkové studium činí 12 500,- Kč ročně (6250,- Kč za pololetí)

Bankovní spojení pro platbu školného - 202 183 466/0300 - variabilní symbol je číslo vaší smlouvy

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Havlíčkova 2920/24
796 01,Prostějov 

IČ  :27678296
IZO:150003595

tel/fax:582336649

 
  


Prostějov

Prostějov

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

Havlíčkova 2920/24,
796 01 Prostějov