MZ 2019 – ODBORNÉ PÍSEMKY, PP, DT, Ústní část – termíny