Maturitní zkoušky podzim 2019

  • odborná maturitní písemná zkouška proběhne dne 30. 8. 2019 od 8:00 hod v budově školy
  • PP a DT společné části maturitní zkoušky – dle jednotného zkušebního schématu od 2. 9. – 4. 9. 2019 ( po 16.8. Vám na e-mail přijde pozvánka s místem konání zkoušek)
  • ústí část proběhne v budově školy ve čtvrtek 5. 9. – pátek 6. 9. – denní i dálkové studium (podrobný harmonogram zveřejníme poslední týden v srpnu)